CLEANLINE BL F 60

Popis:

Produkty CLEANLINE BL jsou nízko aromatické lakové benzíny, které jsou určeny pro široké spektrum aplikací. Vyznačují se vysokou čistotou a především vynikajícími rozpouštěcími a odmašťovacími schopnostmi. Řada CLEANLINE BL je vhodná pro průmyslové odmašťování a pro aplikace, kde je požadována vysoká rychlost odpařování.

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Značka:

CleanLine