MOGUL TRANS 90H

Popis:

MOGUL TRANS 90H je olej pro mechanické převody s extrémně vysokými tlaky. Je určen k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních automobilů a ostatní mobilní techniky; je vhodný pro vybrané typy převodů (zejména hypoidní, šnekové apod.) a pro mimořádně těžké provozní podmínky. Je celoročně použitelný, výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Používá se i v průmyslových aplikacích (např. extrémně namáhané průmyslové převodovky, pracující za normálních, event. zvýšených teplot).

Normy a specifikace:

SAE 90, API GL-5, VOLVO, MAN 342 typ M1, MIL-L-2105D

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci., H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul