MOGUL CLP 150

Popis:

Je určený zejména k mazání všech typů průmyslových převodovek, obzvláště namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení; je vhodný jak pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), tak i pro převody šroubové (šnekové aj.). Používá se i k mazání ložisek a dalších pohyblivých strojních částí, zejména tehdy, požaduje-li se vynikající vysokotlaké vlastnosti oleje. Výhodné je jeho použití i v oběhových mazacích soustavách, zvláště v případech, kdy se požadují vynikající mazací schopnosti a výborná chemická stálost oleje. Oleji řady MOGUL CLP lze řešit řadu aplikací, kde byly dosud nouzově používány oleje automobilové převodové nebo oleje trvanlivé kompresorové aj.

Normy a specifikace:

ISO VG 150, ISO 6743/3 CKC, ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51 517 část 3 CLP, AGMA 9005-E2, U.S. Steel 224

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Značka:

Mogul