MOGUL CLP 220

Popis:

MOGUL CLP 220 Je určen zejména k mazání všech typů průmyslových převodovek, obzvláště namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení; je vhodný jak pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), tak i pro převody šroubové (šnekové aj.). Používá se i k mazání ložisek a dalších pohyblivých strojních částí, zejména tehdy, požadují-li se vynikající vysokotlaké vlastnosti oleje. Oleji řady MOGUL CLP lze řešit řadu aplikací, kde byly dosud nouzově používány oleje automobilové převodové, oleje trvanlivé kompresorové aj.

Normy a specifikace:

ISO VG 220, ISO 12925-1 CKC, ISO 6743/6 CKC, DIN 51 517-3 CLP, Odpovídá: AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53101

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Značka:

Mogul