Bezolovnaté automobilové benziny (ČEPRO, a.s.)

Použití:

Určená použití: Bezolovnaté automobilové benzíny se používají především jako motorové palivo pro zážehové spalovací motory. Automobilové benzíny se smí používat pouze v souladu s příslušnou provozní dokumentací a pro schválené účely v souladu splatnou legislativou. Nedoporučená použití: Nesmí se používat pro vozidla, která jsou na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čisticí prostředek, pro svícení, topení a zapalování ohně.