CLEANLINE Clean Aqua N

Popis:

Používá se koncentrovaný i zředěný vodou. Nepěnivý čistící přípravek lze použít v mechanických kartáčových čistících strojích. Dále je vhodný k čištění podlah v servisech, garážích, nemocnicích, při odmašťování strojírenských dílů, k mytí motorů apod.

Použití:

Chraňte před mrazem, skladovatelnot od +10°C do +30°C v původních, dokonale uzavřených obalech.

Bezpečnostní text:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Značka:

CleanLine