MOGUL MK S

Popis:

MOGUL MK S je nízkoviskózní ropný olej sloužící jako separační prostředek při zpracování a výrobě keramických a cementářských produktů.

Normy a specifikace:

ISO VG (10), ISO 6743: ISO-L-B

Použití:

Je určený pro aplikace mající za cíl dosažení snadné separace keramických a cementářských forem od zpracovávaného materiálu (vymazávání forem). Používá se také jako přísada do keramických mas před formováním.

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Značka:

Mogul