MOGUL HEES 32

Popis:

MOGUL HEES 32 je kvalitní, snadno biologicky rozložitelný hydraulický olej. Charakteristické jsou také velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti, nízká závislost viskozity na teplotě a velmi dobré povrchové vlastnosti.

Normy a špecifikácie:

ISO VG 32, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, VDMA 24568 HEES

Použitie:

Je určen především pro vysoce zatěžované vysokotlaké hydrostatické mechanismy, vybavené hydrogenerátory s vysokými požadavky na protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální a radiální pístové) a na jeho termooxidační stálost. Je zvláště vhodný pro mobilní hydrauliky, pracující celoročně v nechráněném prostředí, zejména tehdy, hrozí-li např. při poruše systému, nebezpečí kontaminace životního prostředí uniklým olejem (nejčastěji se jedná o mechanismy strojů a zařízení zemědělské, lesnické a stavební techniky, pracující v chráněných krajinných oblastech). Je schopný funkce v širokém rozmezí teplot (od – 25°C do 80°C resp. -20 °C do 85 °C, krátkodobě až do 90 -95 °C). Splňuje požadavek „Lesního zákona“ č. 289/95 Sb. a souvisejících nařízení na biologickou rozložitelnost.

Značka:

Mogul