ACEA normy E

O asociaci ACEA

Asociace evropských výrobců automobilů (francouzsky Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, odtud zkratka ACEA) je organizace, která zastupuje 15 nejvýznamnějších evropských výrobců motorových vozidel. Je nástupcem CCMC (Comité des Constructeurs du Marché Commun). Podle svého prohlášení je ACEA zastáncem automobilového průmyslu v Evropě a zastupuje výrobce osobních automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů s výrobními závody v EU.

Kromě mnoha dalších činností definuje ACEA specifikace motorových olejů, tzv. olejové řady ACEA. Tyto řady jsou obvykle každých několik let aktualizovány, aby zahrnovaly nejnovější vývoj v oblasti technologie motorů a maziv. Samotná ACEA oleje neschvaluje, stanovuje normy a výrobci olejů mohou na své výrobky uvádět údaje o jejich výkonnosti, pokud tyto splňují příslušné požadavky.

První sekvence olejů ACEA byly zavedeny v roce 1996, kdy nahradily dřívější specifikace CCMC. Nové specifikace olejů ACEA byly vydány v letech 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 a 2016. Každá verze sekvencí olejů ACEA má nebo měla svůj životní cyklus.

Olejové řády ACEA definují minimální úroveň kvality motorových maziv používaných při plnění benzinových motorů, lehkých vznětových motorů a těžkých vznětových motorů.

Olejové řady ACEA definují minimální úroveň kvality motorových maziv používaných při plnění benzinových motorů, lehkých vznětových motorů a těžkých vznětových motorů.

Aktualizace z roku 2016 byla zavedena s cílem zajistit, aby motorová maziva používaná v provozní náplni splňovala požadavky stále pokročilejšího vývoje v oblasti technologií motorů a systémů následného zpracování. Jako první významná aktualizace po čtyřech letech poukazuje na pokračující vývojové výzvy, kterým čelí výrobci vozidel, a na složitost hardwaru vozidel.

ACEA 2016 byla zavedena 1. prosince 2016 a stala se povinnou pro všechny nové výkonnostní nároky uplatněné po 1. prosinci 2017. Do 1. prosince 2018 mohou prodejci olejů stále uplatňovat nároky na základě předchozího vydání olejových sekvencí ACEA 2012. Po tomto datu musí všechny receptury uvádějící výkonnostní tvrzení odpovídat požadavkům vydání 2016.

Aktualizace ACEA 2022 zajišťuje, aby motorová maziva pro těžké motory používaná v provozní náplni splňovala požadavky stále pokročilejšího vývoje technologií motorů a systémů následné úpravy. Aktualizace představuje významný pokrok v úrovních výkonnosti a poukazuje na přetrvávající vývojové výzvy, kterým čelí výrobci těžkých užitkových vozidel se vznětovými motory vzhledem ke složitosti technologie vozidel. Zavedení nových testů a kategorií přináší zaměření na zvýšenou oxidaci, čistotu pístu a výkonnost provzdušňování ve vybraných oblastech.

ACEA 2022 byla zavedena 1. května 2022 a stává se povinnou pro všechna nová prohlášení o výkonu podaná po 1. květnu 2023. Do 1. května 2024 mohou prodejci olejů stále uplatňovat nároky na základě předchozího vydání sekvencí olejů ACEA 2016. Po tomto datu musí všechny receptury uvádějící tvrzení o výkonnosti činit tak podle požadavků vydání 2022.

S tímm, jak se výrobci OEM snaží snižovat emise při současném zvyšování účinnosti a zachování životnosti, se objevují nové výzvy, při jejichž překonávání hraje motorové mazivo klíčovou roli. Zahrnutí rozšířeného testování výkonnosti čistoty pístu a většího souladu s klíčovými specifikacemi OEM a průmyslu ve vybraných kategoriích činí z vydání ACEA 2022 důležitou modernizaci a milník pro trh maziv pro těžké motory.

V rámci normy ACEA 2022 dochází k odstranění kategorií ACEA E6 a ACEA E9 a zavedení dvou nových náhradních kategorií, ACEA E8 a ACEA E11.

ACEA E8 je nová kategorie, která přináší zvýšený důraz na zvýšenou čistotu pístů zavedením testu OM471 spolu s oxidačními a provzdušňovacími vlastnostmi se zahrnutím zavedených testů motorů ASTM vyvinutých pro API CK-4.

ACEA E11 je nová kategorie, která klade zvýšený důraz na oxidační a provzdušňovací výkon se zahrnutím zavedených testů motoru ASTM vyvinutých pro API CK-4. Kategorie ACEA E4 a ACEA E7 zůstávají zachovány, aby sloužily požadavkům starších motorů, přičemž v obou byly provedeny změny v možnostech zkoušek čistoty pístu.

ACEA E4-22

Oleje ACEA E4–22 jsou maziva pro vznětové motory s velmi vysokým výkonem (UHPD) určená pro použití v náročných provozních podmínkách s dlouhou dobou výměny. Motory, které doporučují tyto typy maziv, nejsou obvykle vybaveny pokročilými zařízeními pro následnou úpravu výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic (DPF).

Hlavní fyzikální a chemické požadavky na ACEA E4–22 jsou uvedeny níže.

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 %m/m ≤ 2.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 %m/m N/A
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 %m/m N/A
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥ 12

ACEA E4–22 se obvykle řadí do skupiny s řadou dalších schválení, která se mohou lišit v závislosti na viskozitní třídě. Příklady schválení, na která se lze zaměřit ve spojení s E4–22, jsou Daimler MB-Approval 228.5, MAN 3277, Scania LDF-3, MTU Oil Category 3 a Deutz DQC IV-18.

Změny

Do vydání olejových sekvencí ACEA 2022 byla zahrnuta řada změn požadavků na ACEA E4–22.

Níže jsou shrnuty změny pro ACEA E4–22:

Test ACEA E4-22 vs. ACEA E4-16
CEC L-101-09 (OM501LA) Možnost použít data OM501LA místo testu motoru OM471, pokud jsou k dispozici.
CEC-L-118-21 (OM471) Přidána nová zkouška čistoty pístu, která není vyžadována, pokud je k dispozici průkaz OM501LA.
ASTM D6443 (Chlorine) Nyní je třeba hlásit chlór
CEC L-112-16 (Seals) Limity aktualizovány tak, aby odpovídaly nejnovějším specifikacím OEM
ASTM D892 (Foaming) Limit sekvence II aktualizován tak, aby odpovídal nejnovějším specifikacím OEM

ACEA E6-16

Oleje ACEA E6–16 jsou maziva s nízkým obsahem SAPS1 pro velmi výkonné vznětové motory (UHPD) určená pro použití v náročných provozních podmínkách s dlouhou dobou výměny. ACEA doporučuje jejich použití ve vozidlech vybavených systémy následné úpravy výfukových plynů pro redukci pevných částic (DPF) a oxidů dusíku (EGR a/nebo SCR) v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry.

Hlavní fyzikální a chemické požadavky na ACEA E6–16 jsou uvedeny níže:

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 %m/m ≤ 1.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 %m/m ≤ 0.08
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 %m/m ≤ 0.3
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥7

Poznámka 1: SAPS znamená sulfátový popel, fosfor a síru, jejichž množství je často omezeno v nejnovějších výkonnostních specifikacích.

ACEA E6–16 se obvykle spojuje s motory Daimler MB-Approval 228.51 a MAN 3677, MTU olej kategorie 3.1 a Deutz DQC IV-10 LA. Výkonnostní specifikace Daimler, MAN, MTU a Deutz obvykle navazují na ACEA E6–16 s dalšími výkonnostními požadavky v oblastech, jako je ochrana proti opotřebení.

Změny

Ve vydání olejových sekvencí ACEA 2016 došlo k řadě změn v požadavcích na ACEA E6–16.

Níže jsou shrnuty změny pro ACEA E6–16:

Test Změny ACEA 2016
CEC L-112 Nové materiály těsnění pro kompatibilitu s olejovými elastomery
CEC L-109 Nová oxidační zkouška s bionaftou
CEC L-104 (OM 646 Bio) Nová bionafta CEC L-104 ovlivnila čistotu pístů a test kalů v motoru
CEC L-085-99 (PDSC) Mezní hodnoty stanovené pro ACEA E6
Shear Stability Zkoušku lze nyní provést pomocí CEC L-014-93 nebo ASTM D7019 pro 30 cyklů a ASTM D7019 pouze pro 90 cyklů.

ACEA E7-22

Oleje ACEA E7–22 jsou maziva pro vznětové motory se super vysokým výkonem (SHPD) pro použití ve středně náročných aplikacích. ACEA E7–22 obsahuje mnoho prvků severoamerické specifikace API CI-4. ACEA E7 představuje minimální výkonnostní požadavek pro těžké aplikace.

Hlavní fyzikální a chemické požadavky na ACEA E7–22 jsou uvedeny níže:

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 m/m ≤ 2.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 m/m N/A
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 m/m N/A
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥9

ACEA E7–22 je obvykle sdružena s řadou dalších schválení, která se mohou lišit v závislosti na viskozitní třídě. Příklady schválení, na která se lze zaměřit ve spojení s olejem ACEA E7–22, jsou Daimler MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-N & EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, MTU Oil Category 2 a Deutz DQC III-18. Mnohá z výše uvedených schválení OEM vycházejí ze základní normy ACEA E7–22 s dalšími požadavky na výkon v oblastech, jako je ochrana proti opotřebení a kontrola usazenin.

Změny

Ve vydání olejových sekvencí ACEA 2022 byla zavedena řada změn požadavků na ACEA E7–22.

Níže jsou shrnuty změny pro ACEA E7–22:

Test ACEA E7-22 vs. ACEA E7-16
CEC L-101-09 (OM501LA) Možnost použití dat OM501LA místo testu Caterpillar 1N, pokud jsou k dispozici.
ASTM D6750 (Caterpillar 1N) Caterpillar 1N přidán jako dlouhodobá možnost náhrady za OM501LA. Data OM501LA lze stále použít pro podporu ACEA E7-22.
ASTM D6443 (Chlorine) Nyní se má vykazovat chlór
CEC L-112-16 (Seals) Limity aktualizovány tak, aby odpovídaly nejnovějším specifikacím OEM
ASTM D892 (Foaming) Limit sekvence II aktualizován tak, aby odpovídal nejnovějším specifikacím OEM

ACEA E8-22

Oleje ACEA E8–22 jsou maziva s nízkým obsahem SAPS1 pro velmi výkonné vznětové motory (UHPD) určená pro použití v náročných provozních podmínkách s dlouhou dobou výměny. ACEA doporučuje jejich použití ve vozidlech vybavených systémy následné úpravy výfukových plynů pro redukci pevných částic (DPF) a oxidů dusíku (EGR a/nebo SCR) v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry. ACEA E8–22 nahrazuje ACEA E6–16 v poslední aktualizaci sekvencí.

Hlavní fyzikální a chemické požadavky na ACEA E8–22 jsou uvedeny níže:

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 %m/m ≤ 1.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 %m/m ≤ 0.08
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 %m/m ≤ 0.3
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥7

ACEA E8–22 je obvykle sdružena s řadou dalších schválení, která se mohou lišit v závislosti na viskozitní třídě. Příklady schválení, na která se lze zaměřit ve spojení s E8–22, jsou API CK-4, schválení Daimler MB MB228.51/MB228.52, MAN M3677/M3477 a/nebo M3775, Scania LDF-4, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4.5 a Deutz DQC IV-18 LA. Schválení OEM uvedená společnostmi Daimler, MAN, MTU, Volvo a Deutz obvykle vycházejí ze základní normy ACEA E8–22 s dodatečnými požadavky na výkon v oblastech, jako je ochrana proti opotřebení.

Poznámka 1: SAPS označuje sulfátový popel, fosfor a síru, jejichž množství je v nejnovějších výkonnostních specifikacích často omezeno.

Změny

ACEA E8–22 zavádí ve srovnání s ACEA E6–16 další požadavky.

Změny nad rámec kategorie ACEA E6–16 jsou shrnuty níže:

Test ACEA E8-22 vs. ACEA E6-16
CEC-L-118-21 (OM471) Zavedena jako nová zkouška čistoty pístu
CEC L-101-09 (OM501LA) Nezahrnuto v ACEA E8-22
ASTM D7422 (Mack T-12) Limity Mack T-12 jsou nyní v souladu s API CK-4. Zvýšené limity opotřebení pro úbytek hmotnosti vložky válce a horního kroužku oproti ACEA E6-16.
ASTM D8048 (Volvo T-13) Zavedeno do normy E8-22 na úrovni API CK-4. Přidáno zvýšení požadavků na oxidační vlastnosti oproti ACEA E6-16.
ASTM D8047 (COAT) Zavedeno do normy E8-22 na úrovni API CK-4.
CEC L-104-16 (OM646BIO) Zvýšení o 2 záslužné body
ASTM D6443 (Chlorine) Nyní se uvádí chlor
CEC L-112-16 (Seals) Limity aktualizovány tak, aby odpovídaly nejnovějším specifikacím OEM
ASTM D892 (Foaming) Limit sekvence II aktualizován tak, aby odpovídal nejnovějším specifikacím OEM

ACEA E9-16

ACEA E9–16 je mazivo pro středně výkonnou nauu (UHPD) s požadavkem na střední stupeň SAPS1 pro použití v aplikacích se středním zatížením. ACEA E9–16 obsahuje mnoho prvků severoamerické specifikace API CJ-4. ACEA doporučuje ACEA E9–16 pro použití ve vozidlech vybavených pokročilými systémy následné úpravy výfukových plynů pro redukci pevných částic (DPF) a oxidů dusíku (EGR a/nebo SCR) v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry.

Hlavní fyzikální a chemické požadavky předpokládané pro ACEA E9–16 jsou uvedeny níže:

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 %m/m ≤ 1.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 %m/m ≤ 0.12
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 %m/m ≤ 0.4
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥7

Poznámka 1: SAPS znamená sulfátový popel, fosfor a síru, jejichž množství je často omezeno v nejnovějších výkonnostních specifikacích.

Požadavky testu ISM společnosti Cummins kladou důraz na zvýšenou kontrolu opotřebení souvisejícího se sazemi pro ACEA E9–16. Odstranění zkoušky Mack T-11 a zařazení zkoušky Mack T8-E nyní sjednocuje kategorii E9–16 s ostatními kategoriemi E, pokud jde o požadavky na výkonnost při manipulaci se sazemi. E9–16 předpokládá základní výkonnost pro emisní legislativu Euro VI, která vedla k rozsáhlému zavedení DPF filtrů u vozidel v Evropě.

Změny

Ve vydání olejových sekvencí ACEA 2016 byla zavedena řada změn v požadavcích na ACEA E9–16.

Změny pro ACEA E9–16 jsou shrnuty níže:

Test Změna pro ACEA 2016
CEC L-112 Nové materiály těsnění pro kompatibilitu s olejovými elastomery
CEC L-109 Nová oxidační zkouška s bionaftou
CEC L-104 (OM 646 Bio) Nový test čistoty pístů a kalů z motoru ovlivněný bionaftou CEC L-104
Shear Stability Zkoušku lze nyní provést pomocí CEC L-014-93 nebo ASTM D7019 pro 30 cyklů a ASTM D7019 pouze pro 90 cyklů.

ACEA E11-22

Oleje ACEA E11–22 jsou středně výkonná maziva SAPS1 Super High Performance (SHPD) pro použití v aplikacích se středním odvodněním. ACEA doporučuje oleje ACEA E11–22 pro použití ve vozidlech vybavených pokročilými systémy následné úpravy výfukových plynů pro redukci pevných částic (DPF) a oxidů dusíku (EGR a/nebo SCR) v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry. ACEA E11–22 nahrazuje ACEA E9–16 v poslední aktualizaci sekvencí.

Hlavní fyzikální a chemické požadavky na ACEA E11–22 jsou uvedeny níže:

Požadavek Metoda Jednotka Hodnoty
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
Sulfátový popel ASTM D874 %m/m ≤ 1.0
Fosfor ASTM D5185 ASTM D4951 %m/m ≤ 0.12
Síra ASTM D5185 nebo ASTM D4951 %m/m ≤ 0.4
Odparnost (NOACK) CEC L-40-93 % ≤ 13
Celkové číslo alkality ASTM D2896 ASTM D4739 mgKOH/g ≥7

Požadavky testu ISM společnosti Cummins kladou důraz na zvýšenou kontrolu opotřebení souvisejícího se sazemi pro ACEA E11–22 ve srovnání s ostatními kategoriemi ACEA. ACEA E11–22 je obvykle seskupena s řadou dalších schválení. Příklady schválení, na která se lze zaměřit ve spojení s E11–22, jsou API CK-4, schválení MB společnosti Daimler MB228.31, MAN M3775, MTU typ 2, Volvo VDS-4.5 a Deutz DQC III-18 LA. Schválení OEM uvedená společnostmi Daimler, MAN, MTU, Volvo a Deutz obvykle navazují na základní normu ACEA E11–22 s dodatečnými požadavky na výkon v oblastech, jako je ochrana proti opotřebení a ochrana proti oxidaci.

Poznámka 1: SAPS znamená sulfátový popel, fosfor a síru, jejichž množství je často omezeno v nejnovějších výkonnostních specifikacích.

Změny

ACEA E11–22 zavádí další požadavky ve srovnání s ACEA E9–16.

Změny nad rámec kategorie ACEA E9–16 jsou shrnuty níže:

Test ACEA E11-22 vs. ACEA E9-16
CEC L-101-09 (OM501LA) Možnost použít data OM501LA místo testu Caterpillar C13, pokud jsou k dispozici.
ASTM D8048 (Volvo T-13) Zavedeno do E11-22 na úrovni API CK-4. Přidáno za účelem zvýšení požadavků na oxidační vlastnosti oproti ACEA E9-16.
ASTM D8047 (COAT) Zavedeno do E11-22 na úrovni API CK-4.
ASTM D7549 (Caterpillar C13) Přidán Caterpillar C13, údaje OM501LA lze použít k požadavkům E9-16 na podporu E11-22.
ASTM D7468 (Cummins ISM) Limity aktualizovány tak, aby byly v souladu s API CK-4
CEC L-104-16 (OM646BIO) Zvýšení o 2 záslužné body
ASTM D6443 (Chlorine) Nyní se má vykazovat chlor
CEC L-112-16 (Seals) Limity aktualizovány tak, aby odpovídaly nejnovějším specifikacím OEM
ASTM D6082 (Foaming) Byla přidána pěna D6082