Viskozita NLGI

Viskozita NLGI

Viskozitní třída SAE J 300

Viskozitní třída SAE Dynamická viskozita za nízkých teplot (mPa.s) max. při °C Čerpatelnost za nízkých teplot (mPa.s) max. při °C Kinem. viskozita při 100 °C min. Kinem. viskozita při 100 °C max. HTHS viskozita, mPa.s při 150 °C min.
0W 6200 při -35 60000 při -40 3.8 - -
5W 6600 při -30 60000 při -35 3.8 - -
10W 7000 při -25 60000 při -30 4.1 - -
15W 7000 při -20 60000 při -25 5.6 - -
20W 9500 při -15 60000 při -20 5.6 - -
25W 13000 při -10 60000 při -15 9.3 - -
8 - - 4.0 <6.1 1.7
12 - - 5.0 <7.1 2.0
16 - - 6.1 <8.2 2.3
20 - - 6.9 <9.3 2.6
30 - - 9.3 <12.5 2.9
40 - - 12.5 <16.3 3,5 (platí pro stupně 0W-40, 5W-40 a 10W-40)
40 - - 12.5 <16.3 3,5 (platí pro oleje 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40)
50 - - 16.3 <21.9 3.7
60 - - 21.9 <26.1 3.7

ISO 3448 – viskozitní třídy průmyslových maziv

Viskozitní třída ISO VG Střední viskozita oleje v mm2/s Viskozitní rozmezí při 40 °C
ISO VG 2 2,2 1,98 – 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 – 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 – 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 – 7,48
ISO VG 10 10 9,0 – 11,0
ISO VG 15 15 13,5 – 16,5
ISO VG 22 22 19,8 – 24,2
ISO VG 32 32 28,8 – 35,2
ISO VG 46 46 41,4 – 50,6
ISO VG 68 68 61,2 – 74,8
ISO VG 100 100 90 – 110
ISO VG 150 150 135 – 165
ISO VG 220 220 198 – 242
ISO VG 320 320 288 – 352
ISO VG 460 460 414 – 506
ISO VG 680 680 612 – 748
ISO VG 1000 1000 900 – 1100
ISO VG 1500 1500 1350 – 1650
ISO VG 2200 2200 1980 – 2420
ISO VG 3200 3200 2880 – 3520

ISO 6743, DIN 51 502 – výkonové třídy průmyslových maziv

  ISO 6743 DIN 51 502
otevřené mazací systémy, běžné oleje A AN, B
separátory, formové oleje B FS
ozubené převody, oběhové soustavy C C, HYP
kompresory D V, K
spalovací motory E HD
vřetena, ložiska a příslušné spojky F C
kluzná vedení G CG
hydraulické systémy H H, HV, HF, ATF
obrábění kovů M S, W
elektroizolace N J
pneumatické stroje, mazání olejovou mlhou P D
teplonosná media Q Q
ochrana proti korozi R R
turbíny T TD
tepelné zpracování U L
ostatní aplikace Y F
parní stroje Z Z

Třídění plastických maziv – NLGI

Plastická maziva se dělí do konzistenčních stupňů (tříd), které se uvádějí obvykle přímo v označení každého PM. Podkladem ke stanovení konzistence každého maziva je jeho penetrace (vlastně míra tvrdosti), která je exaktně měřitelná.

V praxi obvykle platí, že měkká plastická maziva tříd 000, 00, 0 a 1 se nejčastěji používají k mazání ozubených převodů nebo pro centrální mazací systémy s dlouhými dopravními cestami (tukovody), maziva konzistence 2, 3 a 4 se využívají při mazání valivých a kluzných ložisek, výrobky s konzistencí vyšší jsou vhodné jako dotěsňující (případně i mazací) prostředky pro labyrintová a jiná těsnění, kohouty, ventily apod.

Stanovení penetrace kuželem – ČSN 65 6307

Penetrace PM při 25 °C (1/10mm) Stupeň konzistence Konzistence PM (vzhled)
445–475 000 tekutá
400–430 00 polotekutá
355–385 0 velmi měkká
310–340 1 měkká
265–295 2 poloměkká
220–250 3 střední
175–205 4 polotuhá
130–160 5 tuhá
85–115 6 velmi tuhá

PLASTICKÁ MAZIVA – Výkonnostní klasifikace ISO 6743/9

Tento klasifikační systém ISO-L-X-(písmeno X charakterizuje skupinu výrobků –plastická maziva) – charakterizuje každé PM pomocí čtyř kódových písmen a číslice, která udává konzistenci maziva. Jednotlivá písmena popisují důležité aplikační vlastnosti každého klasifikovaného výrobku. 1. symbol charakterizuje spodní hranici jeho teplotní použitelnosti, 2. symbol jeho
hranici horní, 3. symbol vyjadřuje odolnost maziva proti vodě a jeho míru ochrany proti rezivění, 4. symbol vyjadřuje přítomnost či absenci vysokotlakých (EP) přísad a konečně 5. symbol určuje konzistenci NLGI.

Symbol 1 – minimální pracovní teplota

Symbol 1 A B C D E
Minimální pracovní teploty °C 0 -20 -30 -40 pod -40

Symbol 2 – maximální pracovní teplota

Symbol 2 A B C D E F G
Maximální pracovní teploty °C 60 90 120 140 160 180 nad 180

Symbol 4 – vysokotlaké vlastnosti

Symbol 4 Popis
A Nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti
B Má vysokotlaké vlastnosti (EP)

Symbol 3 – odolnost proti vodě a ochrana proti korozi

Symbol 3 Odolnost proti vodě Ochrana proti korozi
A pro suché prostředí nechrání
B pro suché prostředí v přítomnosti destilované vody
C pro suché prostředí v přítomnosti slané vody
D odolává statické vlhkosti nechrání
E odolává statické vlhkosti v přítomnosti destilované vody
F odolává statické vlhkosti v přítomnosti slané vody
G odolává vypírání vodou nechrání
H odolává vypírání vodou v přítomnosti destilované vody
I odolává vypírání vodou v přítomnosti slané vody

Symbol 5 – konzistence NLGI

Příklad: Označení plastického maziva – ISO-L-X-BCGB2 znamená, že se jedná o PM, použitelné v rozmezí teplot od –20 °C (B) do 120 °C ©, které dobře odolává vodě, ale má nízkou úroveň ochranných vlastností proti rezivění (G), je vybaveno vysokotlakými (EP) přísadami (B) a má konzistenci 2.

PLASTICKÁ MAZIVA – Výkonnostní klasifikace DIN 51 502

Klasifikační systém PM je specifikován v normě DIN 51 502 a v normách dalších. PM jsou zařazena do čtyř základních aplikačních skupin (symbol 1). Další přídavná písmena v označení charakterizují případný obsah přísad v mazivu (symbol 2), číslicí je vyjádřena konzistence maziva (NLGI-symbol 3), následným písmenným symbolem je charakterizována horní hranice teplotní použitelnosti výrobku a jeho odolnost vůči vodě a konečně poslední číslice označení přímo určuje spodní teplotní hranici jeho použitelnosti.

Symbol 1 – aplikační určení maziva

Označení Aplikační určení maziva
K Plastická maziva pro valivá i kluzná ložiska a pro kluzné plochy
G Plastická maziva pro uzavřené převodovky
OG Plastická maziva pro otevřené převody a ozubení
M Plastická maziva pro kluzná uložení a pro utěsnění

Symbol 2 - obsah přísad v mazivu

Označení Látky obsažené v mazivu
F Přísady pevného maziva (MoS2, grafit)
L Přísady protikorozní
P Vysokotlaké přísady

Symbol 3 - konzistence NLGI

Symbol 4 - maximální pracovní teplota °C a odolnost vodě

Označení Maximální provozní teplota [°C] Odolnost proti vodě (stupeň-zkušební teplota) dle DIN 51 807
C 60 0-40 nebo 1-40
D 60 2-40 nebo 3-40
E 80 0-40 nebo 1-40
F 80 2-40 nebo 3-40
G 100 0-90 nebo 1-90
H 100 2-90 nebo 3-90
K 120 0-90 nebo 1-90
M 120 2-90 nebo 3-90
N 140 podle dohody
P 160
R 180
S 200
T 220
U nad 220
Stupeň hodnocení odolnosti proti vodě: 0 – žádné změny; 1 – malé změny; 2 – střední změny; 3 – silné změny

Symbol 5 – minimální pracovní teplota °C

Číselné označení Minimální provozní teplota [°C]
-10 -10
-20 -20
-30 -30
-40 -40
-50 -50
-60 -60