CARLINE ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -80°C

Popis:

Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určená pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol.

Bezpečnostní text:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -80°C Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 1 -34
1 : 2 -17
2 : 1 -48