MOGUL PNEUMAT 22

Popis:

MOGUL PNEUMAT jsou hydrogenačně rafinované ropné oleje, které obsahují přísady zlepšující anti-oxidační vlastnosti, zvyšují viskozitní index, snižují bod tekutosti. Dále obsahují přísady pro zvýšení protioděrových vlastností, zlepšení nízkoteplotních vlastností a přísady proti pěnění a rezivění.

Normy a specifikace:

ISO VG 22, DIN 51 502 D, ISO 674 3- L- P

Použití:

MOGUL PNEUMAT jsou oleje určeny především pro pneumatické nářadí a mechanismy. Díky svým příznivým vlastnostem jsou však vhodné i pro jiné aplikace např. hydraulická zařízení. Použitím velmi účinné filtrace je dosahováno i dostatečné čistoty těchto olejů (cca třídy čistoty NAS 7). PNEUMAT 32 ZF je založen na bezpopelné aditivaci.

Značka:

Mogul