MOGUL R2

Popis:

PARAMO R2 je ropný olej, který má nízký tlak nasycených par do 0,133 Pa při 25 °C, a s tím související vysoký bod vzplanutí.

Normy a specifikace:

ISO VG 100, ISO 6743 ISO - L – DVA, DIN 51502: V

Použití:

PARAMO R2 odpovídá viskozitní třídě pro průmyslové oleje ISO VG 100 a je určen k mazání dvoustupňových rotačních vývěv. Pro malé vakuum (do 100 Pa, tj. 1 mbar) a neagresivní plyny.

Značka:

Mogul