LUBLINE DECOSOLAR P

Popis:

Decosolar P se používá do uzavřených solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -18 °C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť Decosolar P obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je prodloužena na 7 let. Odpar vody ze systému se doplňuje cca 1x ročně; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Použití:

Kapalinu pro náplň systému lze připravit naředěním Decosolar P demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí: Decosolar P: Voda KONC. DECOSOLAR P % OBJ. ŘEDĚNÍ BOD TUHNUTÍ 25 1:3 -12 33,3 1:2 -18 40 2:3 -27 50 1:1 -36

Značka:

LubLine