LUBLINE DECOTHERM FG

Popis:

Decotherm® FG se používá zejména jako teplonosné médium do uzavřených chladicích systémů v potravinářském průmyslu. Chrání systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15°C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje systému musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® FG obsahuje účinné inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu FG po naplnění do topného systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapaliny. Odpar vody ze systému se pravidelně doplňuje. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Dostupná balení:

25 L, 200 L, 1000 L

Použití:

Kapalinu pro náplň systému lze připravit naředěním Decothermu FG demineralizovanou, nebo destilovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí.

Bezpečnostní text:

Značka:

LubLine

Tabulka ředění:

LUBLINE DECOTHERM FG Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 3 -10
1 : 2 -15
2 : 3 -21
1 : 1 -33