MOGUL TB 32 EP

Popis:

Je určen především k mazání parních, plynových turbín, turbokompresorů, které mají společnou olejovou náplň s převody, u kterých je požadován olej se zvýšenou únosností mazacího filmu (FZG test A/8,3/90 > 8). Uplatní se i jako pracovní médium v hydrostatických soustavách se středními požadavky na termooxidační stabilitu a mazací vlastnosti pracovního média - s vlastnostmi olejů výkonnostní třídy HL, případně jako "oběhové" mazací oleje výkonnostní třídy CL.

Dostupná balení:

10 L, 850 KG

Normy a specifikace:

ISO VG 32, ISO 6743/5 TSA, TSE, TGA, TGB, TGE, DIN 51 515 část 1 L-TD, DIN 51 517 část 2 CL, ŠKODA Power, s.r.o. Plzeň

Značka:

Mogul