KATEBIT PS

Popis:

Stabilní emulze pro obalování kameniva a recyklátu. Asfaltové kationaktivní emulze KATEBIT jsou vhodné k použití pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních, dopravních a jiných ploch. Lze je použít pro spojovací postřiky, nátěry vozovek, kalové zákryty, výspravy výtluků ruční i mechanizované, zalévání trhlin, studené obalované směsi a recyklace za studena.

Použití:

Zpracování: Za studena. Teplota emulze v rozmezí 40 až 70 °C, dle příslušných prováděcích norem a zpracovatelských předpisů. Doprava: Všechny druhy asfaltových silničních emulzi se dodávají v autocisternách. Katebit PS lze navíc dodat i v sudech o objemu 200 l. Skladování: Kationaktivní emulze Katebit se skladují v čistých nádržích nebo jiných vhodných obalech po dobu 8 týdnů. Uskladňovací nádrže nesmi byt u kationaktivních emulzi po anionaktivních, aby nedošlo k znehodnoceni emulze. Při skladovaní všech druhů emulzi nesmi teplota klesnout pod +2 °C. Mrazem se všechny emulze trvale znehodnocuji. Asfaltové emulze KATEBIT jsou nehořlavé kapaliny ve smyslu ČSN 65 0201.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Paramo