CARLINE GARDEN CHAIN 68

Popis:

CARLINE® GARDEN Chain 68 je vhodný pro mazání řetězů lišt motorových, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu. Skladovatelnost: Minimálne 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

Dostupná balení:

1 L, 4 L, 10 L, 850 KG

Normy a specifikace:

ISO 6743/1 AN, DIN 51 502 AN, B

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine