CARLINE GARDEN Chain 68

Popis:

CARLINE® GARDEN Chain 68 je vhodný pro mazání řetězů lišt motorových, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu. Skladovatelnost: Minimálne 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

Normy a specifikace:

DIN 51 502 – AN, B; ISO 6743 -A

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine