MOGUL KONKOR 437

Popis:

Syntetická konzervační kapalina MOGUL KONKOR 437 je roztok vhodného inhibitoru koroze a upravené vody.

Použití:

Syntetický konzervační prostředek MOGUL KONKOR 437 je moderně koncipovaný vodný roztok se širokým spektrem užitných vlastností. Snadno se nanáší a tvoří tenký, homogenní ochranný film. Vodorozpustnost umožňuje použití k ochraně povrchů bez následné dekonzervace před další operací nebo před finální úpravou povrchu lakováním za použití moderních disperzních akrylátových barev. Konzervační prostředek má vysokou vydatnost. Neobsahuje ropné uhlovodíky a je dobře biologicky odbouratelný - ekologicky přijatelný. Nanáší se běžnými způsoby - ponorem, natíráním a stříkáním při teplotách nad bodem mrazu. Vlastnosti konzervačních prostředků byly důkladně testovány v nezávislé laboratoři VTÚ Brno. Nutné dokonalé odpaření.

Bezpečnostní text:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Značka:

Mogul