MOGUL TRAFO CZ-A

Popis:

MOGUL TRAFO CZ A je inhibovaný transformátorový olej s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Je určen jako izolační a chladicí kapalina transformátorů všech napěťových hladin, včetně strojů nejvyšších napětí a výkonů i strojů přetěžovaných. Lze ho použít i do spínačů, stykačů, kondenzátorů a jiných elektrických zařízení.

Normy a specifikace:

ISO VG 10, IEC 60296

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul