MOGUL TRAFO CZ-A (SUŠENÝ)

Popis:

MOGUL TRAFO CZ A je inhibovaný transformátorový olej s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Je vyroben z jakostního hydrokrakovaného hluboce rafinovaného základového oleje, který se získává z parafinické ropy špičkovou technologií. Obsahuje účinný inhibitor oxidace. Olej vyhovuje tuzemským i mezinárodním nárokům, kladeným na užitné vlastnosti inhibovaných izolačních olejů. Vyznačuje se zejména výbornou oxidační stabilitou - oxidační stabilitu toho transformátorového oleje potvrzuje zkouška podle interní metodiky ELDIAG s.r.o. - k vypadávání kalů dochází teprve po více než 1500 hodinách expozice. Olej je mísitelný s inhibovanými izolačními oleji všech významných dodavatelů.

Normy a specifikace:

ISO VG 10, IEC 60296

Použití:

Je určen jako izolační a chladicí kapalina transformátorů všech napěťových hladin, včetně strojů nejvyšších napětí a výkonů i strojů přetěžovaných. Lze ho použít i do spínačů, stykačů, kondenzátorů a jiných elektrických zařízení.

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul