MOGUL SEPAR SDA

Popis:

MOGUL SEPAR SDA je určen pro aplikace mající za cíl dosažení snadné separace forem nebo bednění od zpracovávaného materiálu. Přednostně je určen pro ocelové formy, dřevěné formy a bednění používané při výrobě panelů, různých betonových prvků a betonářských prací ve stavebnictví. Krátkodobě chrání ocelové prvky forem, dopravníků a míchačů proti korozi a udržuje je čisté.

Normy a specifikace:

ISO VG 7, ISO 6743 ISO - L - B

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Značka:

Mogul