Logistika

Naše společnost má oprávnění k vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravě zboží pro vlastní i cizí potřeby. Vlastníme řadu vozidel umožňujících odvoz nákladů od 1 do 25000 kg. Naše vozidla naplňují ustanovení evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Disponujeme cisternovými vozidly označené kódem cisterny LGBF a vozidlem pro přepravu kontejnerů BDF. Vozidla jsou vybavena velko i malovýdejem.