Logistika

Naše společnost disponuje vlastním vozovým parkem pro vlastní potřeby. Vlastníme řadu vozidel umožňujících odvoz nákladů od 1 do 25000 kg. Naše vozidla naplňují ustanovení evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Disponujeme jedním 3komorovým cisternovým vozidlem s celkovým objemem přepravované látky 6300 lt, v provedení pro přepravu ADR s kódem cisterny LGBF, převážně přepravující mazací oleje a ojediněle motorovou naftu. Vozidlo je vybaveno velko a také malovýdejem. Dále máme k dispozici jedno 2komorové cisternové vozidlo v celkovém objemu přepravované látky 13200 lt, také v provedení pro přepravu podle ADR s kódem cisterny LGBF, převážně přepravující motorovou naftu a také s malo a velkovýdajem. Další možností cisternové přepravy je vozidlo v provedení pro přepravu kontejnerů BDF, z nichž jeden má cisternovou nástavbu s možností přepravy pouze látek nepodléhajícím předpisům ADR a je používáno pouze k přepravě a skladování mazacích olejů. Nástavba je 5komorová v provedení s velko a malovýdejem.