Total fluid managment

Total Fluid Management je službou představující komplexní řešení v oblasti procesních kapalin, olejů a maziv přímo na místě u zákazníka. Provádíme čištění strojů a zařízení, kterou realizují naši vyškolení zaměstnanci s dlouholetou praxi. Provádíme filtraci olejových náplní, včetně odstranění vody z oleje. Zajišťujeme analýzy olejů a maziv certifikovanými tribodiagnostiky. Rádi pomůžeme i s optimalizací mazacích plánů.

Metodika analýzy olejů – čistota oleje, mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081), filtrace na membránovém filtru v laboratoři, pracovní postup.

Mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081)

  • Odebrání vzorku oleje: Odebírá se buď z tekoucího proudu oleje, nebo při odběru u nádrže ze 2/3 její výšky (nasávacím zařízením, což je buď vzorkovací pipeta nebo hadička se stříkačkou, vše v bezvadné čistotě, čistí se stejně jako odběrová nádoba, viz další bod)
  • Vzorek se odebírá do čisté nádoby o objemu 250 ml (vzorník se nejprve proplachuje horkou vodou, poté 3x destilovanou vodou, dále 2x filtrovaným lihem a vysuší se.
  • Řádně odebraný vzorek (nabere se asi 80 % objemu vzorníku, aby šel olej v nádobě promíchat) se označí s popisem, který obsahuje: datum, název stroje, typ oleje, objem tanku, věk náplně, provedené operace (pokud byly provedeny - filtrace a pod.)