Zpětný odběr nebezpečných odpadů

Ve spolupráci s oprávněnými společnostmi pro sběr nebezpečných odpadů zajišťujeme zpětný odběr použitých olejů, maziv a ostatních nebezpečných výrobků. Našim zákazníkům jsou oleje nemísitelné s vodou odebírané ZDARMA (do výše odběru nových produktů). Při samotném svozu vydává příslušná společnost evidenční list o přepravě Nebezpečného Odpadu (EPNO).