Zpětný odběr nebezpečných odpadů

Naplňujeme ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., tj. zákona o obalech. Ve spolupráci s oprávněnými společnostmi pro sběr nebezpečných odpadů zajišťujeme zpětných odběr upotřebených olejů, maziv a ostatních nebezpečných výrobků. Našim zákazníkům jsou oleje nemísitelné s vodou odebírány ZDARMA (do výše odběru nových produktů). Při samotném svozu vydává příslušná společnost evidenční list o Přepravě Nebezpečného Odpadu (EPNO).