CARLINE GARDEN BIO 68

Popis:

Carline Garden BIO 68 je vhodný pro mazání řetězů lišt motorových, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu.

Dostupná balení:

1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 30 L, 60 L, 200 L, 208 L, 850 KG

Normy a specifikace:

ISO VG 68

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine