LUBLINE VDL 46

Popis:

Lubline VDL 46 je minerální kompresorový olej obsahující protiděrové a antikorozní přísady a také přísady termooxidační stability a nízkého bodu tuhnutí. Lubline VDL 46 je určen pro výkonné pístové vzduchové a plynové kompresory. VDL 46 je určen zejména pro rotační (šroubové) vzduchové a plynové kompresory s teplotami výtlaku 100°C a více, vhodný i pro turbokompresory.

Normy a specifikace:

ISO VG 46, DIN 51 524-2 HLP, ISO 6743/3A DAJ, DIN 51 506 VDL

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine