LUBLINE VDL 100

Popis:

Lubline VDL 100 je minerální kompresorový olej obsahující protiděrové a antikorozní přísady a také přísady termooxidační stability a nízkého bodu tuhnutí. VDL 100 je určen zejména pro velmi zatžené vzduchové a plynové pístové kompresory, kde je teplota ve výtlaku do 220°C ale i pro převodovky se zvýšenými teplotami, nebo pro hydraulické systémy.

Normy a specifikace:

ISO 6743/3A DAJ (46), DAC (100), DIN 51 506 VDL, DIN 51524/II HLP

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine

Podobné produkty

MOGUL KOMPRIMO VDL 100