LUBLINE CLP 680

Popis:

LUBLINE CLP 680 je určen zejména k mazání všech typů průmyslových převodovek, obzvláště namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení; jsou vhodné jak pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), tak i pro převody šroubové (šnekové aj.) Používá se i k mazání ložisek a dalších pohyblivých strojních částí, zejména tehdy, požadují-li se vynikající vysokotlaké vlastnosti oleje. Výhodné je jeho použití i v oběhových mazacích soustavách, zvláště v případech, kdy se požadují vynikající mazací schopnosti a výborná chemická stálost oleje.

Normy a specifikace:

DIN 51 517-3 CLP, ISO 6743/6 CKC, ISO 12925-1 CKC, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101, U.S. STEEL 224

Použití:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Značka:

LubLine