CARLINE ANTIFREEZE HT

Popis:

CARLINE Antifreeze HT je celoročná chladiaca kvapalina založená na báze monoetylenglykolu (MEG). Je určená pre chladiace okruhy automobilov všetkých druhov. Obsahuje zmes inhibítorov korózie na základe OAT (Organic Acid Technology), odpeňovadiel, stabilizátorov a ďalších aditív zameraných na ochranu časti chladiaceho systému z farebných kovov, železa, liatiny a liatiny. Bráni vzniku kavitačnej korózie a tvorbe úsad vodného kameňa. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Kvapalina je miešateľná so ostatnými chladiacimi kvapalinami typu HT a s kvapalinami rovnakej špecifikácie.

Normy a špecifikácie:

ASTM D 6210-1FF(*), BS 6580, FVV Heft R 443, Afnor R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM D 3306, ASTM D 4985, NATO S 759 E/L 1415c *( antikorozní ochrana nad požadavky dané normou ASTM D 6210 )

Použitie:

Kvapalina je po nariedení demineralizovanou vodou určená pre plnenie chladiacich systémov osobných a nákladných automobilov, pracovných strojov, koľajových vozidiel a stacionárnych motorov. Je vhodná najmä pre vysoko teplotne namáhané preplňované motory, ktoré plnia emisné limity EURO 5 a EURO 6 a taktiež pre motory používajúce ako palivo CNG.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE ANTIFREEZE HT Destilovaná voda Bod tuhnutia (°C)
1 : 3 -12
1 : 2 -18
2 : 3 -26
1 : 1 -37