Distribúcia pohonných hmôt

Naša spoločnosť je registrovaným distribútorom pohonných hmôt, ktoré pre našich odberateľov zaisťujeme z terminálu Unipetrolu RPA s.r.o. a Čepra a.s. Dodávané pohonné hmoty splňujú príslušné národné a európske normy a pôvod každej nakládky-dodávky je deklarovaný príslušným atestom o akosti produktu. Tovar je prepravovaný cisternovými vozidlami, ktoré sú vybavené modernou meracou technikou, ktorá je pravidelne overovaná a certifikovaná.

Naše ponuka sortimentu:
•    Bezolovnaté automobilové benziny (Unipetrol RPA s.r.o., ČEPRO, a.s.)
•    Motorová nafta (Unipetrol RPA s.r.o., ČEPRO, a.s.)
•    TOLEX – Vykurovací olej extra ľahký (Unipetrol RPA s.r.o., ČEPRO, a.s.)
•    Etanol E85 (ČEPRO, a.s.)