Projekt spolufinancovaný EU

Obstaranie technológie pre výrobu dezinfekčného prípravku

Obstaranie technológie pre výrobu dezinfekčného prípravku pre spoločnosť OMA CZ, a.s. je spolufinancované Európskou úniou. Cieľom projektu je zvýšenie produkcie dezinfekčného prípravku pre priamy boj proti koronavírusovej infekcii.