CARLINE ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -80°C

Popis:

Zmes do ostrekovačov automobilových skiel svetlometov vr. polykarbonátových. Je určená pre zimnú prevádzku. Odstraňuje nečistoty spôsobené prevádzkou vozidla. Nenarušuje lak, gumu ani ostatné časti karosérie. Neobsahuje metanol.

Bezpečnostné text:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -80°C Destilovaná voda Bod tuhnutia (°C)
1 : 2 -17
1 : 1 -30
2 : 1 -40