CARLINE ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Popis:

Odstraňuje zvyšky hmyzu z čelných skiel, nárazníkov, reflektorov a ostatných častí karosérie automobilov a motocyklov. Nie je agresívny voči laku a príslušenstvu. Vhodný tiež pre použitie pred vjazdom do umývacej linky.

Použitie:

Nastriekajte na znečistené miesta a nechajte chvíľu pôsobiť. Mäkkou tkaninou alebo špongiou odstráňte nečistoty a potom opláchnite vodou. Výrobok používajte iba na účely uvedené na tomto obale. Použitý, riadne vyprázdnený obal odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Obaly so zvyškom prípravku odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

Bezpečnostné text:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka:

CarLine