CARLINE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

Popis:

Tento prípravok je zárukou dokonalého hygienického čistenia, dokonale rozpúšťa akékoľvek druhy nečistôt. Nečistoty sa rozpustia a môžu byť následne jednoducho zotreté. Takto ošetrený povrch zanechá čistý a odmastený. Vhodný aj pre domáce použitie.

Bezpečnostné text:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka:

CarLine