CARLINE ČISTIČ KŮŽE

Popis:

Čistí kožená alebo koženková sedadlá, povrchy z plastu a všetky umývateľné plochy interiéru.

Použitie:

Nastriekajte na znečistené miesta a nechajte chvíľu pôsobiť. Mäkkou tkaninou alebo špongiou odstráňte nečistoty a potom opláchnite vodou. Výrobok používajte iba na účely uvedené na tomto obale. Použitý, riadne vyprázdnený obal odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Obaly so zvyškom prípravku odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

Značka:

CarLine