CARLINE ČISTIČ MOTORŮ PROFI

Popis:

Čistič motorov profi je určený na odmasťovanie a čistenie väčšiny umývateľných materiálov. Dokonale vyčistí a odmastí motory, strojné zariadenia, kovové a plastové diely, podlahy od mastnoty, špiny, zvyškov olejov, dechtov a ostatných nečistôt. Nie je vhodný ako náplň do umývacích stolov. Prípravok sa nanesie na čistené miesta, nechá sa 5 až 10 minút pôsobiť a potom očistené miesta spláchnite prúdom čistej vody.

Použitie:

Upozornenie: Aplikujte iba na chladný motor! Nenechávajte pôsobiť dlhšej ako je predpísaná doba na hliníkové a lakované povrchy! Výrobky by sa nemali skladovať pri teplotách vyšších ako 60 °C, vystavované priamym slnečným lúčom alebo mrazom.

Bezpečnostné text:

H290 Môže byť korozívna pre kovy. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Značka:

CarLine