CARLINE ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -40°C

Popis:

Zmes do ostrekovačov automobilových skiel svetlometov vr. polykarbonátových. Je určená pre zimnú prevádzku. Odstraňuje nečistoty spôsobené prevádzkou vozidla. Nenarušuje lak, gumu ani ostatné časti karosérie. Neobsahuje metanol.

Bezpečnostné text:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka:

CarLine