CARLINE ANTIFREEZE G11

Popis:

Kvapalina Carline Antifreeze G11 je celoročná chladiaca kvapalina typu C (G48). Je určená pre chladiace okruhy automobilov všetkých druhov a ide použiť aj ako teplonosné médium pre vybrané vykurovacie systémy. Zabraňuje usádzaniu vodného kameňa. Kvapalina je miešateľná s ostatnými chladiacimi kvapalinami typu C.

Normy a špecifikácie:

VW TL 774 C, ASTM D 3306, Daimler Chrysler (MB) 325.0, 325.2, BMW N 600 69.0., MTU MTL 5048, BS 6580:1992, AFNOR NF R15–601, ASTM D 4985

Použitie:

Kvapalina je po nariedení vodou určená pre plnenie chladiacich systémov osobných a nákladných automobilov, pracovných strojov, koľajových vozidiel a stacionárnych motorov.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE ANTIFREEZE G11 Destilovaná voda Bod tuhnutia (°C)
1 : 3 -12
1 : 2 -18
1 : 1 -37
2 : 3 -26