CARLINE ANTIFREEZE G12+ -30 °C

Popis:

Nariedená chladiaca kvapalina pre chladenie moderných spaľovacích motorov. Špeciálne zloženie aditív zaisťuje výbornú antikoróznu ochranu všetkých častí chladiaceho systému spaľovacích motorov.

Normy a špecifikácie:

VW TL 774 D/F (G12/G12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985;BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus;Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9,55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Opel-GM GM6277M; Saab 6901 599; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 (2001) MAN 324 typ SNF; Mazda MEZ 121C; Porsche TL-774 D (G 12); PSA B 715110; Renault RNUR 41-01-001/S TypeD; Renault R.V.I. 4101001; Scania TB 145; Scania TI 2-98 08 13 TB; Liaz 61-0-0257

Použitie:

Kvapalina je určená na priame použitie do chladiacej sústavy a nie je potrebné ju ďalej riediť! Je určená predovšetkým pre chladenie moderných celohliníkových spaľovacích motorov. Pre vozidlá Škoda zavedená v roku 1998. Kvapalina je nariedená na bod tuhnutia -30°C, ďalej sa neriedi.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov při dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine