CARLINE LETNÍ KONCENTRÁT 1:100 JABLKO

Popis:

Letná kvapalina do ostrekovačov koncentrát dokonale vyčistí čelné a zadné sklo a reflektory od všetkých nečistôt a zaistí bezpečnú jazdu vo Vašom aute. Odstraňuje nalepený hmyz a vôňa kvapaliny Vám prevonia Vaše vozidlo a spríjemní cestu. Kvapaliny sú vyrábané z kvalitných surovín a kontrolovaná výroba zaručuje garantovanú kvalitu. Nie je agresívny k lakom ani polykarbonátovým sklám a ostatným plastovým povrchom.

Použitie:

Skladovať v uzavretých obaloch, vo vetraných priestoroch pri teplotách od 5 ° C do 40 ° C.

Bezpečnostné text:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Značka:

CarLine