Logistika

Naša spoločnosť má oprávnenie k vnútroštátnej a medzinárodnej preprave tovaru pre vlastné a cudzie potreby. Napriek tomu sa väčšina prepráv prevádzkuje pre spoločnosť OMA CZ ako distribúcia tovaru k zákazníkovi alebo dovoz tovaru od výrobcov do vlastných skladov.   

Spoločnosť vlastní radu vozidiel umožňujúcich odvoz nákladu od 1 do 25000 kg. Jedná a o vozidlá s nosnosťou od 1 do 26 ton. Všetky vozidlá sú vybavené tak, aby mohli prepravovať tovar v kusoch podľa predpisov ADR. Disponujeme taktiež jedným 3-komorovým cisternovým vozidlom s celkovým objemom prepravovanej látky 6300 lt, v prevedení pre prepravu ADR s kódom cisterny LGBF, prevažne prepravujúcu mazacie oleje a ojedinele motorovú naftu. Vozidlo je vybavené veľko a aj malo výdajom. Ďalej máme k dispozícii jedno 2-komorové cisternové vozidlo v celkovom objeme prepravovanej látky 13200 lt, taktiež v prevedení pre prepravu podľa ADR s kódom cisterny LGBF, prevažne prepravujúce motorovú naftu a taktiež s malo a veľko výdajom. Ďalšou  možnosťou cisternovej prepravy je vozidlo v prevedení pre prepravu kontajnerov BDF, z ktorých jeden mám cisternovú nadstavbu s možnosťou prepravy len látok nepodliehajúcim predpisom ADR a je používané len k preprave a skladovaniu mazacích olejov. Nadstavba je 5 komorová v prevedení s veľko a malovýdajom.