Logistika

Naša spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom pre vlastné potreby. Vlastníme radu vozidiel umožňujúcich odvoz nákladov od 1 do 25000 kg. Naše vozidlá plnia ustanovenia európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Disponujeme jedným 3-komorovým cisternovým vozidlom s celkovým objemom prepravovanej látky 6300 lt, v prevedení na prepravu ADR s kódom cisterny LGBF, prevažne prepravujúce mazacie oleje a ojedinele motorovú naftu. Vozidlo je vybavené veľko a malo výdajom. Ďalej máme k dispozícii jedno 2-komorové cisternové vozidlo v celkovom objeme prepravovanej látky 13200 lt tiež v prevedení na prepravu podľa ADR s kódom cisterny LGBF, prevažne prepravujúce motorovú naftu a tiež s malo a veľko výdajom. Ďalšou možnosťou cisternovej prepravy je vozidlo v prevedení na prepravu kontajnerov BDF, z ktorých jeden má cisternovú nadstavbu s možnosťou prepravy iba látok nepodliehajúcim predpisom ADR a je používané iba na prepravu a skladovanie mazacích olejov. Nadstavba je 5-komorová v prevedení s veľkou a malo výdajom.