Rozbory palív a mazív

Total Fluid Management je službou predstavujúcou komplexné riešenie v oblasti procesných kvapalín, olejov a mazív priamo na mieste u zákazníka. Vykonávame čistenie strojov a zariadení, ktoré realizujú naši vyškolení zamestnanci s dlhoročnou praxou. Vykonávame filtráciu olejových náplní, vrátane odstránenia vody z oleja. Zaisťujeme analýzy olejov a mazív certifikovanými tribodiagnostikami. Radi pomôžeme aj s optimalizáciou mazacích plánov.

Metodika analýzy olejov – čistota oleja, mikroskopické stanovenie veľkosti a počtu častíc (ČSN 656081), filtrácia na membránovom filtri v laboratóriu, pracovný postup.

Mikroskopické stanovenie veľkosti a počtu častíc (ČSN 656081)

  • Odobranie vzorky oleja: Odoberá sa buď z tečúceho prúdu oleja, alebo pri idberu u nádrže z 2/3 jej výšky (nasávacím zariadením, čo je buď vzorkovacia pipeta alebo hadička so striekačkou, všetko v bezchybnej čistote, čistí sa rovnako ako odberová nádoba, viď ďalší bod)
  • Vzorka sa odoberá do čistej nádoby objemu 250 ml (vzorkovnica sa najskôr preplachuje horúcou vodou, potom 3x destilovanou vodou, ďalej 2x filtrovaným liehom a vysuší sa.
  • Riadne odobratá vzorka (naberie sa asi 80% objemu vzorkovnice, aby šiel olej v nádobe premiešať) sa označí s popisom, ktorý obsahuje: dátum, názov stroja, typ oleja, objem tanku, vek náplne, prevedené operácie (pokiaľ boli prevedené - filtrácia a pod.)