Spätný odber mazív

V spolupráci s oprávnenými spoločnosťami pre zber nebezpečných odpadov zaisťujeme spätný odber použitých olejov, mazív a ostatných nebezpečných výrobkov. Našim zákazníkom sú oleje nemiešateľné s vodou odoberané ZDARMA (do výšky odberu nových produktov). Pri samotnom zvoze vydáva príslušná spoločnosť evidenčný list o preprave Nebezpečného Odpadu (EPNO).