Biooma

Produkty dostupné v následujících kategoriích

Biooma je produktová rada biologicky odbúrateľných produktov, vyrábaných spoločnosťou OMA CZ, a.s. v spolupráci s vývojovým pracoviskom nezávislého certifikovaného laboratória. Produkty radu Biooma sú vytvorené na základe požiadaviek našich zákazníkov na kvalitné a cenovo dostupné, biologicky odbúrateľné mazivá. U našich zákazníkov prebehli dlhodobé a úspešné skúšky týchto produktov.

Všetky vyrábané produkty boli testované a odskúšané pre potvrdenie kvality danej výrobným postupom a spĺňajú požiadavky na biologickú odbúrateľnosť danú zákonom. Nezávislé, certifikované laboratória pravidelne odoberajú vzorky vyrábaných produktov Biooma a pomáhajú so zachovávaním vysokej kvality všetkých výrobkov. Sortiment produktovej rady Biooma sa neustále rozširuje, aby uspokojil požiadavky všetkých zákazníkov.

Výrobca: OMA CZ, a.s.

Produkty značky Biooma

ZOBRAZIT DALŠÍ >